Varlık: “Sektörde yerli makina kullanım oranını artırmayı hedefliyoruz”

Türkiye’de takım tezgahları sektöründe milli makina kullanım oranının yüzde 15 olduğunun bilgisini veren Fatih Varlık, 2023 yılına kadar söz konusu rakamı yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

A+ A-

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, ‘uçtan uca yerlileşme’ olarak da bilinen ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesi ana amacıyla oluşturulan programla 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na konuya ilişkin olarak yakın zamanda bir rapor hazırlayan Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, gelişmeyi sevindirici olarak değerlendirdi.

“Ar-Ge ve Mükemmellik Merkezi kurulmalı”
Ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile takım tezgahları sektörü arasında paralellik bulunduğunu dile getiren Varlık, otomobil, savunma ve havacılık sanayiindeki gelişmelerin takım tezgahları sektörüne duyulan ihtiyacı artırdığını ifade etti. Türkiye’de takım tezgahları alanındaki ihtiyacın ancak yüzde 15’inin yerli üretimle karşılandığını, 2023 hedeflerinin ise bu rakamı yüzde 25’e çıkarmak olduğunu açıklayan Varlık, söz konusu alandaki gelişimin ve üretimin hızlanması için Ar-Ge ve Mükemmellik Merkezi’nin kurulması gerektiğini söyledi. Varlık, “Türkiye’nin orta ve yüksek teknoloji içeren alanlarda sanayi gelişiminin devamı ve sürekliliği için yüksek teknoloji içeren; 5 ve üzeri eksenli işleme merkezi, tornalama merkezi, kayar otomat, yatay işleme merkezi ve eklemeli imalat makinası (3D metal yazıcı) tezgahlarının üretimine öncelik vermesi gerekiyor. Bu makinaların üretimi için devletin desteğinin yanı sıra, ‘kamu-özel sektör-üniversite’ ağı da etkin işletilmeli” diye konuştu.
Sektördeki yerli ve milli kullanım oranları hakkında bilgi veren Fatih Varlık, Türkiye’nin takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15’lik kısmının yerli makinalarla karşılanabildiğini anlattı. Söz konusu rakamın da yüzde 70’lik kısmını metal şekillendirme ile sac işleme makinalarının oluşturduğunu açıklayan Varlık, Türkiye’nin özellikle; otomotiv, havacılık ve savunma sanayii gibi yüksek teknoloji üretiminin olduğu alanlarda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde dışa bağımlı olduğunun altını çizdi.

“Her zaman iş birliğine hazırız”
TİAD olarak, ihtiyaç duyulan takım tezgahlarının yerli olarak Türkiye’de üretilmesi için gerekli çalışmaları ortaya koyan bir rapor hazırladıklarını kaydeden Varlık, söz konusu raporu hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, hem de Savunma Sanayi Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi. Sunulan yol haritasının faaliyete geçirilmesi için her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Varlık, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Gelişimin ve üretim sürecinin hızlı olabilmesi için hem Ar-Ge faaliyetleri, hem de metal işleme takım tezgahı üretimi için tüm firmaların ihtiyaç duyacağı; ancak yatırım/fayda maliyeti yüksek olan hassas makinalar, ölçüm ve kontrol ekipmanları, test laboratuvarlarının içerisinde yer alacağı Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi kurulmal. Bu merkez, üyelikli bir yapıya sahip ve tüm tezgah üreticilerinin kullanımına açık olmalı. Gebze İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi ya da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, bu çalışma için uzun süreli olarak (49 yıllığına) ayrılabilir. Çalışma için uzun vadeli bir ‘master plan’ hazırlanmalıdır. Yatırım yapacak olan firmalara en az 10 yıl boyunca finansman desteği garanti edilmeli. Kanun ve yönetmelik değişikliklerinden kaynaklanabilecek riskler minimize edilmeli, uygulamalarda stabilite sağlanmalı. Tezgah üreticileri ve komponent üreticilerinin yer alacağı serbest bölge benzeri bir kümelenme oluşturulabilir. Bu kümelenme alanı için tahsis edilecek alanın; lojistik, müşteri/tedarikçi ulaşımı, nitelikli personele ulaşım kriterleri düşünülerek belirlenmesi elzemdir. Üretilebilecek metal işleme takım tezgahları ile birlikte, metalürji (malzeme) alanında da çalışma yapılması elzem. Tezgah gövdesi olarak kullanılan dökümün hammaddesi ithal edilmek durumunda.”

“Yetişmiş işgücünü oluşturmamız gerekiyor”
Üniversitelerin mühendislik eğitimi veren fakültelerinin eğitim müfredatlarının takım tezgahlarının kullanımına yönelik olduğunu dile getiren Fatih Varlık, “Türkiye’de yerli takım tezgahı üretebilmek için, öncelikle takım tezgahı tasarımı ve üretimi konusunda yetişmiş işgücünü oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de, dünyada çok başarılı örneklerdeki gibi, teknik üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ‘Takım Tezgahı Mühendisliği Bölümü’ açılabilir. Bu fakültelerde, Türkiye ve yurt dışında uzmanlaşmış olan akademisyenler görevlendirilerek ve konunun uzmanı olan üniversitelerle iş birlikleri yapılarak gelişim hızlandırılabilir” diyerek sözlerini noktaladı.