Karavelioğlu: “Yılın ilk yedi ayında 10,3 milyar dolarlık ihracat yaptık”

2019 yılının ilk yedi aylık döneminde 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren makina sektörünün son 12 aylık dönemdeki toplam ihracatı ise, bir önceki döneme göre yüzde 6,3’lük artışla 17,7 milyar dolara yükseldi.

A+ A-

Temmuz ayında 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makina sanayii, yılın ilk yedi ayındaki toplam ihracatını ise 10,3 milyar dolara çıkardı.
Finans piyasalarında işaretleri artan parasal genişleme politikalarının, ilk altı ayda yüzde 2,6 daralan dünya ticaretini olumlu etkilemesini umduklarını ifade eden Makina İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Sabit sermaye yatırımlarında yaşanan küresel yavaşlamaya rağmen yurt dışına giderek daha fazla makina satıyor olmamız, sektörümüzün başarısının konjonktürel olmadığının göstergesidir. Korumacı tedbirler, siyasi yaptırımlar ve Brexit belirsizliği nedeniyle dünya makina ticareti azalırken, bizim ise ihracatımız ve dolayısıyla pazar payımız artıyor. Parasal genişleme, risk iştahını artıracak bir gelişmedir ve kısa süre içinde makinalarımızın fiyatlarına olumlu yansımaları olacaktır” dedi.

“Umut verici gelişmeler yaşıyoruz”
Teknoloji savaşlarının ticareti kısıtlayıcı tedbirlere dönüşmesinin küresel yatırım ortamında bir bozulma oluşturduğunu ifade eden MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Karavelioğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Makina imalatçılarımız iç ve dış pazarlardaki gerilemeyi, tekno-ekonomik kapasitelerinde bir zaafa uğramamak için fiyat düşürerek aşmaya gayret ediyorlar. Finansmana erişimin yüksek maliyetleri nedeniyle daha düşük fiyatlarla, ama daha fazla makina satmayı tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ton olan makina ihracatımız 2019’un aynı döneminde 1,75 milyon tonu aştı. Bu süreçteki stratejimiz, aylık ortalama 1,5 milyar dolar düzeyindeki ihracat gelirimizi korumaktı. Gelişmiş ülkeler arasındaki çekişmelerin nereye evrileceği halen belirsizliğini korumakla beraber, finansman maliyetlerini düşürecek adımların atılmasıyla umut verici gelişmeler yaşıyoruz. Küresel yatırım ortamında yaşanacak iyileşmenin de etkisiyle ihracat gelirlerimizi daha hızlı artıracağımıza inanıyoruz.”

12 aylık ihracat 17,7 milyar dolar oldu
Yılın ilk yedi aylık döneminde ayında 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren makina sektörünün başlıca ihracat pazarları içinde en yüksek değer artışı ABD, Fransa, İspanya ve Rusya'da gerçekleşti. Sektörün son 12 aylık dönemdeki toplam ihracatı da, bir önceki döneme göre yüzde 6,3’lük artışla 17,7 milyar dolara yükseldi. Makina sanayiinde başlıca ürün grupları içerisinde ihracatını en fazla artıran sektörler ise; inşaat ve madencilik makinaları, traktör, tarım ve ormancılık makinaları ile tekstil ve konfeksiyon makinaları oldu.