Doğru plazma kesme makinası seçmenin ipuçları

Genel olarak; 6 mm'lik sac kalınlığı için 25 amper, 12 mm'lik sac kalınlığı için 50-60 amper, 18 mm'lik sac kalınlığı için ise 80 amper kesme akımına sahip olan plazma kesme makinalarının tercih edilmesi öneriliyor.

A+ A-

Lincoln Electric Türkiye

Plazma kesme makinalarında kesme kapasiteleri ve amper değerleri önem arz ediyor. Bu nedenle, kesim yapılacak parçanın kalınlığına göre amper değerinin belirlenmesi gerekiyor. Genel olarak; 6 mm'lik sac kalınlığı için 25 amper, 12 mm'lik sac kalınlığı için 50-60 amper, 18 mm'lik sac kalınlığı için ise 80 amper kesme akımına sahip olan plazma kesme makinalarının tercih edilmesi öneriliyor.

Uygun kesim hızı seçilmeli
Hızın önemli olduğu kesim işlemlerinde plazma kesme makinası üreticilerinin her bir kalınlık için ilerleme hızını belirtmekle yükümlü olmalarının yanında, bu tür durumlarda operatörlerin de pratik bir yaklaşımla kesim yapacakları sacın iki kat kalınını kesebilecek kapasitede bir makinayı tercih etmeleri gerekiyor. Örneğin; 6 mm sac için 60 amperlik bir makina seçilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, zaman alan uzun kesimlerde makinanın devrede kalma oranının mutlaka kontrol edilmesi. Uzun kesimlerde cihazın aşırı derecede ısınması, dolayısı ile soğuma amacıyla uzun süre devre dışı kalması söz konusu olabiliyor.

Yüksek frekansa alternatif bir başlangıç seçeneği sunmalı
Çoğu plazma kesme makinası, elektriğin havada iletimini sağlayan yüksek frekansı kullanarak pilot ark oluşturuyor. Ancak yüksek frekanstan dolayı, kullanılan ortamlarda bulunan bilgisayar ya da ofis ekipmanlarının olumsuz etkilenme riski bulunuyor. Bu nedenle, yüksek frekanslı başlangıç nedeniyle oluşabilecek potansiyel sorunları gideren alternatif başlangıç yöntemlerinin kullanılması operatörler açışından güvenli bir tercih olarak görülüyor.

Sarf malzemelerinin maliyet/ömür performansına dikkat edilmeli
Yukarıda bahsedilen noktaların dışında, plazma kesme torcunun maliyeti ve kullanım ömrü de makina seçiminde önem arz ediyor. Ürün seçilirken; yapısında daha az sarf malzemesi bulunduran makinalara öncelik verilmesi gerekiyor. Daha az sarf malzemesi daha az değişim; dolayısıyla daha az maliyet anlamına geliyor.

Kesim arkından pilot arka geçiş sırasında transfer niteliği iyi olmalı
İyi bir plazma kesme makinasının kesim esnasında odaklı bir ark sunabilmesi de gerekiyor. Seçilecek makinada, pilot arktan kesim arkına, kesim arkından pilot arka geçiş sırasında transfer niteliği de önemli. Pilot ark ile kesme arkı arasında çabuk ve sağlıklı bir transfer yapabilen makinaların tercih edilmesi iyi bir performans elde edilmesini sağlıyor.

Görüş açısı genişliğine ve görüş kalitesine dikkat edilmeli
Bir iş parçası üzerinde çalışılırken ve özellikle geometrik bir şekil kesilirken, kesim işleminin net bir şekilde görülebilmesi gerekiyor. Görüş durumu ise, torcun sahip olduğu geometri ile doğrudan bağlantılı olduğu için küçük ve derli toplu bir torç daha fazla görüş yeteneği sağlıyor. Bu durum, operatörün daha kaliteli sonuçlar elde etmesine olanak veriyor.
Plazma kesme makinalarının seçiminde güvenlik de büyük bir önem taşıyor. Özellikle, ön gaz özelliği bulunan plazma kesme makinaları tercih edilmeli. Bu özellik sayesinde, ark oluşumu öncesinde operatör uyarılabiliyor. Ayrıca, 3 saniyelik ön gaz özelliği bulunan plazma kesme makinaları, ark oluşumu öncesinde torç sarf malzemelerinin temizlenmesine de olanak sunuyor.